top of page

Basketball Tournament Para Sa Summer nan Fiesta Pinangunahan San Mga SK


Binatugan San Hunyo 13, 2018, an taon-taon na uroyag lalo na sa basketball, pina ngunahan san mga bag-o na opisyales san Sanggunian Barangay. An pauyag duwa na kategorya sa basketball mao an Midget nan Juniors Division. Nagtapos san Hulyo 13, 2018 an pauyag nan an Bgy. 4 an champion sa Midget habang an Barangay San Isidro (Bilaoyon) an champion sa Juniors.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page