top of page

Busog Lusog Talino Program San Jollibee DepEd Nan LGU Sta. Magdalena


Sa pagdaranonan san Jollibee Foundation Group, DepEd nan an LGU nagkamayon sin programa na an pangaran Busog Lusog Talino (BLT). Ini na programa maghahatag sin pagkaon na para sa mga kulang sa nutrition nan nagmamaw ot na maging tama an nutrition san mga eskuela sa entiro na eskuelahan elementaria sa bilog na Sta. Magdalena. Maimod sa litrato na an facilidad primera klase an pagkahimo nan an mga gamit na in modelo sa mga restaurant san Jollibee. An mga para luto na volunteers nagkamayon sin training sa Jollibee.

An gasto sine na facilidad hali sa Jollibee Foundation Group nan sa LGU. Ini na programa magpapasige hanggan an DepEd, Jollibee nan LGU nagkakaoroyon sa paagi sin kontrata na puede uliton kada taon taon. An lutuan sa central school hinimo nan an mga linuto I deliver sa mga kanya kanya eskuelahan sa mga tricycle na arkilado.

40 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page