top of page

Cooking Contest (Bamboo Shoot)


Sayo san bag-o na contest sa piyesta mao an Cooking Contest na bamboo shoot in pinaka ingredientahi. Mga para luto hale sa 10 na barangay an nag entra. An Bgy 2 (Rosa Gallon/Reymart Frilles) an nag champion, Bgy 3 (Reland Frilles/Rolando Gallon) an ikaduwa, nan San Isidro (Vilma Fulo/Rolando Gallon) an ika tulo.

6 views0 comments
bottom of page