Dagdag na Tubi Para Sa Talaonga


Sayo na sorpresa sa Sta. Magdalena an paghatag san DILG sin pondo kantidad sin Php2.0M para sa paghimo sin facilidad sa tubi sa paagi san SALINTUBIG Program. An nasabi na proyekto binutang sa San Bartolome (Talaonga) sa dahilan na an dati na supply san tubi sa lugar nagluluya na dahil sa pagkulang san supply nan pag raot san dati na mga tubo. An pondo hali sa iba na munisipyo na dire naimplementar kun kaya hinatag sa Sta. Magdalena dahilan san mayad na implementasyon san mga DILG funded projects san mga naka agi. Ini na proyekto dadagdagan pa sin hali sa Assistance to Municipalities (AM) Program na magkakatindad sin otro Php1.0M para lalo na gumayon an servicio san tubi sa Talaonga. Ini na Sistema in ooperar san asosasyon sa nasabi na barangay.

64 views1 comment

 ON-GOING AND COMPLETED DEVELOPMENT PROGRAMS, PROJECTS AND ACTIVITIES                                                 

economic

favourable climate for private investments, steady supply of goods and services and of jobs and household income

social

education, health, social welfare, children and youth, migration and overseas Filipinos, protective services, housing, sports and recreation

transportation and service facilities, infrastructure building program and the land acquisition required as right-of-way or easements of public facilities 

environment

maintaining cleanliness of air, water and land resources and rehabilitating or preserving the quality of natural resources

Infrastructure

CONTACT INFORMATION

New Municipal Building, Poblacion 3,

Sta. Magdalena, Sorsogon, 4709

- Philippines

Telephone: NONE
Mobile 1: 0946158888509 
Mobile 2:  
Email: mpdc.lgustomag@gmail.com

@Copyright 2014 by MUNICIPALITY OF STA. MAGDALENA, SORSOGON.  All rights reserved. AintInner Eavenell