top of page

Dagdag Pondo Sa Tubi sa Talaonga


Sayo na sorpresa na an Sta. Magdalena hinatagan sin pondo na kantidad Php2.0M hali sa Salintubig na programa san DILG. Ini na pondo alokasyon sa iba na munisipyo na dire na implementar sa kun nano na dahilan na nagresulta sa desisyon san ahensya san DILG na ihatag sa Sta. Magdalena dahilan san magayon na record san munisipyo sa pag implementar san mga proyekto. An Php 2.0M na kantidad hali sa Salintubig, may kasunod pa na Php1.0M na inalokar man sa LGU hali sa pondo na Assistance to Municipalities (AM) 2018 na hihimoon man sa solod sine na taon para talagang mahingayad an supply san tubi sa Talaonga na diyo-diyo na nagdedeperensya.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Construction of Pathway - Salvacion

PROJECT COST:    100,000.00 IMPLEMENTATION MODE: BY ADMINISTRATION SUPPLIER:  A. GALLANOSA HARDWARE UTILIZATION: A.     Materials & Supply:    69, 680.00 B.      Labor & Payroll:          25,  600.00

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page