Dagdag Pondo Sa Tubi sa Talaonga


Sayo na sorpresa na an Sta. Magdalena hinatagan sin pondo na kantidad Php2.0M hali sa Salintubig na programa san DILG. Ini na pondo alokasyon sa iba na munisipyo na dire na implementar sa kun nano na dahilan na nagresulta sa desisyon san ahensya san DILG na ihatag sa Sta. Magdalena dahilan san magayon na record san munisipyo sa pag implementar san mga proyekto. An Php 2.0M na kantidad hali sa Salintubig, may kasunod pa na Php1.0M na inalokar man sa LGU hali sa pondo na Assistance to Municipalities (AM) 2018 na hihimoon man sa solod sine na taon para talagang mahingayad an supply san tubi sa Talaonga na diyo-diyo na nagdedeperensya.

13 views0 comments

 ON-GOING AND COMPLETED DEVELOPMENT PROGRAMS, PROJECTS AND ACTIVITIES                                                 

economic

favourable climate for private investments, steady supply of goods and services and of jobs and household income

social

education, health, social welfare, children and youth, migration and overseas Filipinos, protective services, housing, sports and recreation

transportation and service facilities, infrastructure building program and the land acquisition required as right-of-way or easements of public facilities 

environment

maintaining cleanliness of air, water and land resources and rehabilitating or preserving the quality of natural resources

Infrastructure

CONTACT INFORMATION

New Municipal Building, Poblacion 3,

Sta. Magdalena, Sorsogon, 4709

- Philippines

Telephone: NONE
Mobile 1: 0946158888509 
Mobile 2:  
Email: mpdc.lgustomag@gmail.com

@Copyright 2014 by MUNICIPALITY OF STA. MAGDALENA, SORSOGON.  All rights reserved. AintInner Eavenell