top of page

GEOHAZARD ASSESSMENT SA STA. MAGDALENADahilan san mga senyales na mayon sin pag hiwag an mga bulod sa parte san Bil-og nan Alambre, sayo na ebalwasyon an in ayo san LGU Sta. Magdalena sa Mines and GeoSciences Bureau (MGB) rehiyon Bikol. Resulta san ebalwasyon, nagkamayon sin miting san Enero 29, 2019, na pinagahoy an mga apektado na mga residentes nan institusyon para paghururunan an resgo nan dapat himuon dahilan sine na posible mga delikado na sitwasyon sa mga nasabi na lugar. Sa mga lugar na inibalwar mayon sin mga pagbuka san mga ingod nan paghiwag hanggan sa mga 5 metros an pagbaba sa mga parte san ingod. An pasibilidad sin sayo na pagtupas kun duroderitso an uran posible maging sayo na kalamidad sa nasabi na lugar. Ini na pagahoy nag intensyon na paaramon an mga residentes nan mga institusyon na nag eerestar nan naguukupar sa mga nasabi na lugar. In aasahan man na an mga residentes magkakamayon sin positibo na aksyon para maiwasan an kalamidad lalo na kun mga panahon sin makusog nan duroderitso na uran. Sa mga institusyon pareho san eskwelahan ibabawal na man an pagdagdag sin mag facilidades sa mga nasabi na lugar. Sayo gihapon na pagbaragat an hihimoon para maimbitaran an entiro na mga opisyales san mga nasabi na lugar para sigurado na maintindihan an sitwasyon nan maibitaran an sayo na kalamidad na puede maging dara sine na kondisyon sa nasabi na espesipiko na lugar.

76 views0 comments

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page