MotoAd 2018


Parte san selebrasyon san Kasanggayahan 2018, nag kamayon sin Motorbike Ride na in rota an bilog na Sorsogon na pinangaranan MotoAd 2018. Sobra 1,200 na motor siklista an nagpartisipar na nagdalagan sa distansya na 500 kilometro sa solod sin 12 oras. Sayo an Sta. Magdalena san inagihan na bongto na nagbatog sa Bigo-Uson-Kaburihan-Bgy. 4-Rehistro sa LGU Compound nan paluwas agi sa Bgy. 3, Bgy.4 Alambre-Bilaoyon-Kaburihan-Uson nan luwas na sa Crossing. Natapos an rota san mga motorista sa Sta. Magdalena halos alas 3 na an hapon.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Good evening. Failed beside NGCP Line After several attempts to energize SORECO1. Another round of Foot Patrol will be carried out. Suspected fault is between bgy. sulking, irosin to abuyog, sorsogon.