top of page

Padagos An Pag Improbar San LGU Water System


Maka tapos san pag improbar san tubi sa bilog na Poblacion, an mga barangays mao naman an inluluway luway na mahingayad san lokal na Gobyerno. Sayo san barangay na awaton na na panahon wara sin supply sin tubi an Sitio Pilit nan Buntay, san Bgy. San Roque. Niyan dahil san hali sa Sitio Lapinig, Bgy. Salvacion na source san tubi, mayon na sin supply ini na lugar na dire inhuna san mga taga barangay na aabuton an lugar nira sine na sistema.

97 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page