Padyak Race


Kaupod sa taon-taon na pauyag an Padyak Race o Karera san Mga Sikad-Sikad. Niyan na taon 10 na para padyak an nag entra na pinangunahan ni Weneslaw Garbin bilang champion, Ricky Frencillo an pangduwa nan si Michael Ambrose an ikatulo.

1 view0 comments

Recent Posts

See All