Padyak Race


Kaupod sa taon-taon na pauyag an Padyak Race o Karera san Mga Sikad-Sikad. Niyan na taon 10 na para padyak an nag entra na pinangunahan ni Weneslaw Garbin bilang champion, Ricky Frencillo an pangduwa nan si Michael Ambrose an ikatulo.

10 views0 comments

Recent Posts

See All