top of page

Pag-aayos ng leakages o pagtatagas ng tubig sa Burabod, Barangay San Roque, daanan papuntang San Bartolome nitong ika-8 ng Pebrero 2024.5 views0 comments
bottom of page