top of page

3-Pt Shootout

Updated: Oct 14, 2018


Sa kakatapos na basketball tournament, in dagdagan pa sin 3 point-shootout an fiesta activities para sa kaogmahan san mga kabataan. Inorganisar ini san asosasyon san mga referees san Sta. Magdalena.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page