top of page

“Barangay Oya Na An Doktor”


Sa pagdaranonan nira Cong Ding Ramos, Sen Chiz Escudero, an Lokal na Gobyerno san Sta. Magdalena, nan an personal na kagahoman ni Tiya Ditas Ramos, naisipan na paaboton an serbisyo sa salod sa mga barangays na bihira ngani mabisita san Doktor san Munisipyo. Sayo na dagdag na doktor an nakahuron nan nagkamayon sin kontrata na maglibot sa mga barangays asin magconduktar sin check up nan maghatag sin bulong. An paglibot sa sulod lang san 2 kaadlaw kada semana nahihimo 4 na barangays kada semana o 1 na beses kada barangay kada bulan. Daku-daku na apresyasyon an inpapa abot san mga taga barangay kay dire na sira liwat an magba byahe paluwas o sa RHU para magpa check up nan maaraman an kanira deperensya o abnormalidad na namamatian nan mahatagan sin tama na bulong para sa kanira inbabati.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page