“Barangay Oya Na An Doktor”


Sa pagdaranonan nira Cong Ding Ramos, Sen Chiz Escudero, an Lokal na Gobyerno san Sta. Magdalena, nan an personal na kagahoman ni Tiya Ditas Ramos, naisipan na paaboton an serbisyo sa salod sa mga barangays na bihira ngani mabisita san Doktor san Munisipyo. Sayo na dagdag na doktor an nakahuron nan nagkamayon sin kontrata na maglibot sa mga barangays asin magconduktar sin check up nan maghatag sin bulong. An paglibot sa sulod lang san 2 kaadlaw kada semana nahihimo 4 na barangays kada semana o 1 na beses kada barangay kada bulan. Daku-daku na apresyasyon an inpapa abot san mga taga barangay kay dire na sira liwat an magba byahe paluwas o sa RHU para magpa check up nan maaraman an kanira deperensya o abnormalidad na namamatian nan mahatagan sin tama na bulong para sa kanira inbabati.

10 views0 comments

 ON-GOING AND COMPLETED DEVELOPMENT PROGRAMS, PROJECTS AND ACTIVITIES                                                 

economic

favourable climate for private investments, steady supply of goods and services and of jobs and household income

social

education, health, social welfare, children and youth, migration and overseas Filipinos, protective services, housing, sports and recreation

transportation and service facilities, infrastructure building program and the land acquisition required as right-of-way or easements of public facilities 

environment

maintaining cleanliness of air, water and land resources and rehabilitating or preserving the quality of natural resources

Infrastructure

CONTACT INFORMATION

New Municipal Building, Poblacion 3,

Sta. Magdalena, Sorsogon, 4709

- Philippines

Telephone: NONE
Mobile 1: 0946158888509 
Mobile 2:  
Email: mpdc.lgustomag@gmail.com

@Copyright 2014 by MUNICIPALITY OF STA. MAGDALENA, SORSOGON.  All rights reserved. AintInner Eavenell