top of page

Busaingan Climate Change Mitigation Encounter


Inirog sa style san “Amazing Race” na sikat sa programa sa telebisyon, hinimo an primero na Busaingan Climate Change Mitigation Encounter. An parareha hinaluan sin mga aktibidad na may relasyon sa pag-ataman sa kapalibutan pareho san pagtanom sin mga kahoy nan an manungod sa turismo. An entra sa pareha 2 na lalaki mao sin 1 na babaye kada team. An nanggana mao an grupo san San Roque (Chito Bermundo/Marilyn Bermundo/Leonard Bermundo) an ikaduwa an Bgy. 3 (Genaro Balbido Jr./Jenelyn Balbido/Davy Jones Balbido nan an ikatulo mao an Bgy. Salvacion (Elder Gaton/Gina Yuzon/Elizalde Gardon).

3 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page