top of page

Community Fish Landing Center (CFLC) in Inaguraran


An proyekto na CFLC na pinondohan san Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa kantidad sin Php3.0M nan dinagdagan man san LGU sin cantidad na Php2.0M, inaguraran san Septyembre 20, 2018. Ini na nasabi na proyekto mamanihohon san asosasyon san mga Fisherfolks sa danon man gihapon san LGU nan BFAR. An dagdag na pondo na inalokar san LGU hali sa MDF 2018 para himoan sin bantay dagat tower na kun haen an Bantay Dagat ookuparon para bantayan an kadagatan san Sta. Magdalena. Inaasahan na ini na facilidad magagamit sa madali na panahon.

199 views0 comments

Recent Posts

See All

Construction of Pathway - Salvacion

PROJECT COST:    100,000.00 IMPLEMENTATION MODE: BY ADMINISTRATION SUPPLIER:  A. GALLANOSA HARDWARE UTILIZATION: A.     Materials & Supply:    69, 680.00 B.      Labor & Payroll:          25,  600.00

bottom of page