top of page

Community Fish Landing Facility (CFLC) Tapos Na


Sa paagi san danon san BFAR napunduhan an proyekto na pagdadarahan o bagsakan san mga dakop na isda. An proyekto i ooperar san mga para isda na nagkasarayo para maging asosasyon na nag training sa danon gihapon san BFAR. Inaasahan na pag nagamit na ini na facilidad, mag kaka mayon sin barato na isda sa Sta. Magdalena.

151 views0 comments
bottom of page