top of page

District Health Board Meeting Hinimo Sa Sta. MagdalenaKada tulo na bulan an regular na meeting san District Health Board o an BIMS Inter Local Health Zone in buburubalyo sa upat na munisipyo san Bulan, Irosin, Matnog nan Sta. Magdalena (BIMS).

San December 10, 2018 hinimo an 4th qtr meeting sa Sta. Magdalena.

An BIMS ILHZ mao an pinaka aktibo na inter local health zone sa bilog na rehiyon bikol na kun haen pirme resipyente sin mga awards taon-taon sa mga programa na nauuna I kompara sa iba na IHLZ na kun kaya in bibisita san mga iba na probinsya para I hiras an mga programa sa salod na napapaiba.

10 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page