Immersion Students San SMNHS Sa LGUIn batugan san December 3, 2018 an immersion program o On the Job Training san mga Grade 12 na estudyante san Sta. Magdalena National High School (SMNHS). 36 na mga estudyante na kinompuesto sin 14 General Academic Strand (G.A.S), 10 na Computer System Servicing (C.S.S), nan 12 na Plumbing. An nasabi na programa sa sulod sin 10 na adlaw kun haen an mga estudyante naka experyensya san aktwal na trabaho sa opisina nan sa luwas san opisina sa kaso san Plumbing na kurso. Ini na programa magiging taon-taon na hihimoon sa paagi sin MOA na pinirmahan san prinsipal san SMNHS nan san Municipal Mayor.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Good evening. Failed beside NGCP Line After several attempts to energize SORECO1. Another round of Foot Patrol will be carried out. Suspected fault is between bgy. sulking, irosin to abuyog, sorsogon.