top of page

Kalsada Sa Poro-Matacla, San Eugenio


Kantidad sin Php5.0M an pinondo na inupod sa General Approrpiations Act (GAA) 2018 para mahimo an kalsada sa Matacla, San Eugenio. Ini hali sa alokasyon san CDF ni Cong. Ding Ramos. Dahil sine na proyekto inaasahan na an awaton na na lubak na kalsada sine na lugar maging sementado na hali sa entrada hanggan sa duro san matakla. Sayo ini na paimod san padagos na pagdadon san congressman san distrito sa paghatag sin mayad na reparo san mga lugar na nanganagipo pa sin atensyon.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Construction of Pathway - Salvacion

PROJECT COST:    100,000.00 IMPLEMENTATION MODE: BY ADMINISTRATION SUPPLIER:  A. GALLANOSA HARDWARE UTILIZATION: A.     Materials & Supply:    69, 680.00 B.      Labor & Payroll:          25,  600.00

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page