top of page

NAG AARATAMAN SIN BABOY SA TALAONGA IN KAHURURURON MANUNGOD SA TAMA NAN MALINIG NA PAGATAMAN