top of page

NAG AARATAMAN SIN BABOY SA TALAONGA IN KAHURURURON MANUNGOD SA TAMA NAN MALINIG NA PAGATAMANSayo na inrereklamo san publiko an maati nan mabaho na mga tangkal san mga orig. San Enero 15, 2019 in pagahoy san munisipyo an mga para ataman san nasabi na klase na hayop. Pinag hururunan an mga an mga proseso na dapat sunudon san kada sayo na mag aataman sin baboy. Napagkasarayoan didto sa miting na mahimo sira sin komitiba na kun hain sira an magiging boses san mga tawo kun nano man an reklamo manungod sa mga dapat utobon manungod sini na pag ataman san baboy. An mga na eliher na opisyales mao an minasunod:


TALAONGA HOG RAISER ASSOCIATION


President - Eleonor Fremista

Vice President - Ruel Fuentes

Secretary - Bella Fuentes

Treasurer - Maria Fuentes

Auditor - Bernabe Fraga

PIO - Rufo Gañas

B. Manager - Susan Dela Rosa

BOD - Nena Gacosta

Rico Frades

Ramir Ofalsa

18 views0 comments

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page