top of page

NAG ELEKSYON SAN MGA OPISYALES 2019 AN SMPODAIn pagarahoy san opisina san Treasury an mga tagsadire nan mga para padyak san Enero 30, 2019 sa Sta. Magdalena Covered Court para sa sayo na paghururon para sa pagreaktibar san grupo dahil na dire na nag aaksyon an mag dati na opisyales para sa kanira grupo. Nasa litrato an mga na eliher na mga opisyales. Pinag hururunan man an tama na pag kuwa sin permit para maka operar sin legal an tagsadire san padyak nan padyak driver. In aasahan na dahil san hinimo na hururon nagka erintindihan an mga padyak operator nan driver para maging aktibo nan mayad an operasyon san mga padyak sa Sta. Magdalena.

73 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page