top of page

❗️❗️❗️PAISI ❗️❗️❗️

Updated: Nov 15, 2022


Sa mga dire pa tabi rehistrado or wara pa BIRTH CERTIFICATE dini man nabuhay or sa iba na lugar pwede tabi kamo mag palista sa Office of the Municipal Civil Registrar or opisina san iyo Barangay para sa Omnibus Certification na maghahali sa PSA. Ini tabi sayo na programa san PSA basi madanunan an mga residente na dire pa rehistrado.

1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page