top of page

Rice Model Farm Program San Department of Agriculture sa Sta. Magdalena


Nag distribuer sin mga gahi nan abuno sa Bgy. San Antonio nan iba pa na barangay sa Sta. Magdalena sa sulod san nasabi na programa sa mga may irigasyon na pasakay. An mga miembro san Farmers Association/Organization an mga beneficiario na nagbibilog sin 10 na ektarya sa hybrid nan 5 na ektarya sa certified na mga gahi.


Ini na mga na cluster na mga pasakay in geo-tag gamit an GPS para ipa imod an bentahe san ani sa paggamit sine na mga klase na gahi i compara sa mga conventional na gahi.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page