top of page

Simbang Gabi 2018Sayo na makolor na pagbatog san selebrasyon san Christmas an hinimo san simbahan sa paagi sin magayon asin kuntodo kaliwanagan na dekorasyon san simbahan nan an kumbento.

Nagbabatog an simbang gabi Disyembre 16, 2018 o 10 na adlaw bag o san selebrasyon san pagkabuhay ni Hesu Kristo, taon taon.

Ini na okasyon inhihimo na maaga o mga alas 4:30 an aga maski na ngani simbang gabi an naka anadan na gahoy sine na makolor na selebrasyon.

11 views0 comments
bottom of page