top of page

Sustainable Livelihood Program (SLP) sa Paghimo Sin “Fiberglass” na Sakayan


Sa sulod sa programs san DSWD SLP nagpa training sin mga interesado na mga para-isda sa paghimo sin fiberglass na banka an nasabi na ahensya sa pakipagdananonan sa Local na Gobyerno.

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page