top of page

Sustainable Livelihood Program (SLP) sa Paghimo Sin “Fiberglass” na Sakayan


Sa sulod sa programs san DSWD SLP nagpa training sin mga interesado na mga para-isda sa paghimo sin fiberglass na banka an nasabi na ahensya sa pakipagdananonan sa Local na Gobyerno.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page