top of page

'THE TERMINATOR' PUNCH ANOTHER HONOR TO BUSAINGANONS

Congratulations Ador "The Terminator" Torres, The new Asian Boxing Federation Welterweight Champion after defeating Meechaiya Kaiwiset via 4th round TKO in Bangkok, Thailand!

The Pride of Santa Magdalena, Sorsogon

Urgolyo ka san ato bongto, probinsya nan bilog na nasyon, STA MAGDALENA, SORSOGON, PHILIPPINES Salamatunon sa regalo mo sa ato mga ka-bongto niyan na NEW YEAR.


10 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page