Tubi Hali sa Lapinig, Taberna Gagamiton sa LGU Water System


Sa paagi san Assistance to Dis-Advantaged Municipalities (ADM), nagka mayon sin dagdag na pondo para sa paghingayad san tubi sa poblacion nan kararani na barangay na in operar sa LGU. An dag dag na tubi hale sa Lapinig, Bgy. Salvacion. An dati na supply na hali sa Orok, San Antonio na maski ngani tama pa man sa pangangaipo san 10 na barangays madagdagan na in babanabana na maski sa solod sin 25 anyos pa dire magkukulang an supply sin tubi sa mga kunsumidores. In papaplanuhan na an sobra na tubi himuan sin paagi na mapabakal sa parte san Matnog para maging dagdag na income san Sta. Magdalena.


Kaupod san paghingayad san tubi sa Poblacion an upat (4) na fire hyrants o pagkukuwaan sin tubi sa panahon na may sunog.

59 views0 comments

 ON-GOING AND COMPLETED DEVELOPMENT PROGRAMS, PROJECTS AND ACTIVITIES                                                 

economic

favourable climate for private investments, steady supply of goods and services and of jobs and household income

social

education, health, social welfare, children and youth, migration and overseas Filipinos, protective services, housing, sports and recreation

transportation and service facilities, infrastructure building program and the land acquisition required as right-of-way or easements of public facilities 

environment

maintaining cleanliness of air, water and land resources and rehabilitating or preserving the quality of natural resources

Infrastructure

CONTACT INFORMATION

New Municipal Building, Poblacion 3,

Sta. Magdalena, Sorsogon, 4709

- Philippines

Telephone: NONE
Mobile 1: 0946158888509 
Mobile 2:  
Email: mpdc.lgustomag@gmail.com

@Copyright 2014 by MUNICIPALITY OF STA. MAGDALENA, SORSOGON.  All rights reserved. AintInner Eavenell