top of page

Workshop nan Lecture Sa Katarungan PambarangayKinundukta an sayo na seminar na naghatag sin dagdag kaaraman sa mga PBs san 14 na barangays san Sta. Magdalena san December 7, 2018 sa paagi san bulontad na espuerso ni Mayor Wowo Fortes na sayo man na registrado na abogado.

An nasabi na lecture importantihonon lalo sa mga Punong Barangays bag o man o dati kay primero ini na seminar na irog sine na hinimo sa Sta. Magdalena.

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page